document.write (''); document.write ('');
标签
简介:           碳素铝方管和低合金铝方管的热处理方法  其热处理方法获得专利权。该方法是将铝方管,从最后一架机架中轧出时用水冷却,此时铝方管外表面上的温度开始