document.write (''); document.write ('');
标签
简介: 生产合金异型铝管的常用方法           冷轧冷拔法 还可以生产黑色、有色金属及合金异型铝管。冷轧冷拔法的特点尽管冷轧、冷拔法